Kurz AJ iba za 100 EUR!
Institute of education
Maxi Test
 
 

O nás

 
 

POPLATKY A PLATBA

                                                                                               MAX. MNOŽST.
        ONLINE SÚŤAŽ      CENA ZA ŽIAKA   SPOLU 
ZA SÚŤAŽ  ZĽAVA        *ZĽAVA -20%

Prvá súťaž 3,30 EUR 3,30 EUR - - -   2,64 EUR  
Druhá súťaž +2,65 EUR 5,95 EUR 20 % 4,76 EUR
Tretia súťaž +2 EUR 7,95 EUR 40 % 6,36 EUR
Štvrtá súťaž +1,35 EUR 9,30 EUR 60 % 7,44 EUR


* - Množstevná zľava sa vypočítava z celkovej sumy poplatkov. Viac v časti "Zľavy".

Poplatok uhraďte na bankový účet č.

                                        1360373956/0200 - VÚB Snina

Pri platbe nezabudnite uviesť Váš VAriabilný symbol, ako údaj pre organizátora na identifikáciu platby.

Účastnícke poplatky uhraďte najneskôr do 10 dní po termíne vyplnenia prihlášky.

Informujte sa, prosím, v mieste platby (na pošte, v banke a pod.), kde máte napísať Variabilný symbol tak, aby sa to dozvedel príjemca platby - organizátor súťaže.
V prípade neuvedenia Variabilného symbolu nie sme schopní platbu priradiť konkrétnemu súťažiacemu.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk