Maxi Test
 
 

O nas

 
 

Zniźki

W tegorocznej edycji konkursu, oferujemy specjalną promocję w postaci zniżek ilościowych lub premii dla koordynatora aż do wysokości 20%, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego są odliczane z całkowitej sumy opłat za szkołę, czyli:

zniżka ilościowa
- 10 % (jeśli suma opłat za szkołę przekracza 80 PLN)
- 15 % (jeśli suma opłat za szkołę przekracza 400 PLN)
- 20 % (jeśli suma opłat za szkołę przekracza 800 PLN)

Koordynator sam określi kwotę zniżki lub swojej premii rozdzielając całkowitą zniżkę za szkołę na zniżkę dla uczniów lub własną premię.

Nowe szkoły, które nie brały udziału w żadnym z roczników konkursu i będą uczestniczyć w tym roczniku "na próbę" z 50% zniżką, nie mogą otrzymać zniżki ilościowej lub odmiany dla koordynatora. Zniżki ilościowe stosuje się wyłącznie dla "w pełni" uczestniczących szkół.
Nagrody i wyróżnienia dla uczniów, włącznie dyplomów, są również dla szkół biorących udział "na próbę".
Sposób udziału "na próbę" lub "w pełni" można wybrać w formularzu zgłoszeniowym szkoły.

Minimalna kwota premii dla koordynatora, którą prześlemy mu na konto to 80 PLN.
NOWOŠC: da koordynatorów, którzy nie osiągną podanej kwoty premii, premia będzie przeniesiona do kolejnego rocznika konkursu i dodaje się do bieżącego roku.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SŁOWACJA
Tel./Fax: 00421 /905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Rachunek bieżąci: 82 1020 2964 0000 6202 0063 0053 -  PKO Bank Polski Krosno

webdesign & software © bart.sk