Przedstawienie

Dzięki naszej stronie WWW możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji o jedynym w swoim rodzaju międzynarodowym konkursie GENIUS LOGICUS.

Konkurs Genius Logicus w krótkim czasie zdobył opinię najprężniej rozwijających się zawodów     w Europie Środkowej - w konkursie uczestniczyły dziesiątki tysięcy zawodników oraz tysiące szkół (szkoły podstawowe, szkoły średnie, gimnazja, licea zawodowe, licea medyczne oraz szkoły artystyczne - patrz REFERENCJE).
Obecnie konkurs odbywa się w 8 państwach (Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja, Chorwacja, Słowenia, Rumunia), ale planowane jest dalsze powiększenie jego zasięgu na dziesiątki innych państw w Europie oraz poza nią. 

Do konkursu nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie. Zadania konkursowe różnią się od matematycznych i są sformułowane w taki sposób, by zawodnicy byli w stanie odnaleźć właściwe rozwiązanie dzięki własnym wnioskom i logicznemu kojarzeniu. 

Formuła zadań ma przede wszystkim umożliwić trening i rozwój logicznego myślenia oraz zdolności intelektualnych uczniów, które przydadzą się im w matematyce, fizyce i innych przedmiotach szkolnych, stanowiąc podstawę do rozwiązywania pewnych problemów.
Jako jedyni organizujemy konkurs, w którym nagrodzimy 135 zwycięzców nagrodami pieniężnymi o łącznej wartości 12 000 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą się zgłaszać jedynie za pośrednictwem szkolnego koordynatora, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (można go znaleźć w części "REJESTRACJA NOWEJ SZKOŁY".

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SŁOWACJA
Tel./Fax: 00421 /905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Rachunek bieżąci: 82 1020 2964 0000 6202 0063 0053 -  PKO Bank Polski Krosno

webdesign & software © bart.sk