Rejestracja nowej szkoły

Dane kontaktowe
Adres rozliczeniowy (jeśli jest inny niż adres kontaktowy)
Rachunek bankowy
Koordynator
Dane
Nr. ident.
 Nasza szkoła prowadzi działalność
 Jesteśmy płatnikami VAT
 Nie podlegamy opodatkowaniu VAT
Podatnikiem jest osoba, która prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą niezależnie, czyli nie tylko podatnik, ale każdy podmiot, który prowadzi lub wykonuje działalność gospodarczą, taką jak np.wynajem, itp.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SŁOWACJA
Tel./Fax: 00421 /905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Rachunek bieżąci: 82 1020 2964 0000 6202 0063 0053 -  PKO Bank Polski Krosno

webdesign & software © bart.sk