Maxi Test

Piedalīšanās veidi „A” konkursā

1. TIEŠSAISTES PIEDALĪŠANĀS VEIDS – konkursa dalībnieki risina uzdevumus tieši mūsu tīmekļa vietnē vai no iedaļas „Konkursa uzdevumi” paši vai ar koordinatora palīdzību var lejupielādēt uzdevumus PDF formātā. Kā atbildes lapu dalībnieki izmanto tiešsaistes veidlapu informācijas ievadīšanai.

Tiešsaistes veida priekšrocības ir:

-zemāka dalības maksa;
-ātrāka piekļuve uzdevumiem uzreiz pēc pieteikumu iesniegšanas un samaksas termiņa beigām (pretēji klasiskajai metodei, kad dalībniekiem jāgaida uzdevumu saskaitīšana, izdrukāšana un izplatīšana);
- novērš atbilžu lapu pazaudēšanu e-pastā, un nav jāmaksā pasta izdevumi;
- koordinators saņem paziņojumu par ienākušo atbilžu lapu statusu to nosūtīšanas termiņa beigu datumā;
- ja dalībnieki ir norādījuši savu e-pasta adresi (kas nepieciešama arī tad, ja dalībnieki ir aizmirsuši savas paroles), viņi var saņemt apstiprinājumu par atbilžu lapu saņemšanu ar e-pastu.

2. Neklātienes forma - Ja skola reģistrēsies Neklātienes formā, skola piekrīt, ka uzdevumi un atbilžu atzīmēšanas veidlapas tā pati sev izdrukās (par skolas līdzekļiem), aizpildītās veidlapas ieskenēs, un pēc tam nosūtīs ieskenētos uzdevumu risinājumus konkursa rīkotājam pa elektronisko pastu.

Piedalīšanās veidi „B” konkursā

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk