Maxi Test

Informācija skolēniem

Jūs varat pieteikties ļoti vienkārši – ar koordinatora – jūsu skolas skolotāja (parasti tas ir matemātikas vai fizikas skolotājs) – palīdzību, aizpildot pieteikšanās veidlapu un samaksājot fiksētu dalības maksu (skatīt šeit turpmāk), atkarībā no tā, kā jūs vēlaties iesaistīties konkursā. Jūs varat izvēlēties vienu no šeit turpmāk izklāstītajiem piedalīšanās veidiem:

1. „A” – jūs saņemsiet 20–30 uzdevumus (atkarībā no kategorijas) ar sarežģītības līmeni no 1 līdz 5 punktiem. Uzdevumu risināšanai atvēlētas apmēram sešas nedēļas no novembra līdz janvārim (precīzi datumi norādīti uzdevumu instrukcijās). Tad iesūtiet aizpildītās veidlapas ar atbildēm. Mēs pēc iespējas ātrāk novērtēsim testu un iedalīsim sacensību dalībniekus vienā no piecām grupām. Ja jums ir sekmējies un esat iekļuvis visaugstākā līmeņa grupā kā „lielisks uzdevumu risinātājs”, jūs saņemsiet starptautiska līmeņa sertifikātu! Citi konkursa dalībnieki no jūsu valsts saņems sertifikātu, kurā norādīta grupa, kurā tie iekļauti.

2. „B” – jūs saņemsiet 10 uzdevumus, kas jums jāatrisina apmēram 70 minūšu laikā. Uzdevumi tiek novērtēti pēc sarežģītības līmeņa ar no 1 līdz 5 punktiem, bet faktiski tie ir nedaudz vieglāki par „A” konkursa uzdevumiem, tādēļ tos var atrisināt ierobežotā laikā.
Uzdevumu risināšana visās iesaistītajās skolās notiks martā un aprīlī koordinatora uzraudzībā, piedaloties citiem dalībniekiem (līdzīgi kā skolas eksāmens) un ar hronometrētu laiku, lai iegūtu atšķirīgu punktu skaitu uzvarētāju izlases ierindošanai pēc ieņemtajām vietām. „B” konkursā dalībnieki var piedalīties neatkarīgi no tā, vai viņi ir piedalījušies „A” konkursā.

3. Kombinētais „A” + „B” konkurss – tas nozīmē, ka jūs esat iesaistīts abās iepriekš minētajās piedalīšanās metodēs vienlaicīgi (to ļauj atsevišķiem konkursiem izvēlētais laiks), tā ievērojami samazinot dalības maksas (skatīt šeit turpmāk). „A” konkursā jūs varat iegūt sertifikātu un „B” konkursā – arī naudas balvu!

Balvas laikā ierobežotajā konkursā

  05-Sākumskolas skolēni 04-Pamatskolas jaunāko klašu skolēni 03-Pamatskolas vidējo klašu skolēni 02-Pamatskolas vecāko klašu skolēni 01-Vidējās izglītības iestāžu skolēni
1. 120 LVL 120 LVL 120 LVL 120 LVL 120 LVL
2. 70 LVL  70 LVL  70 LVL  70 LVL  70 LVL 
3. 45 LVL  45 LVL  45 LVL  45 LVL  45 LVL 
4.  25 LVL 25 LVL  25 LVL  25 LVL   25 LVL
5-24 10 LVL  10 LVL   10 LVL   10 LVL   10 LVL  

Kategorija 06 – Bens – nav naudas balvas.

Tāpat kā „A” konkursā, arī „B” konkursā ir priekšrocības, tāpēc mēs iesakām jums pieteikties uz kombinēto „A+B” konkursu, kurā jūs vispirms „A” konkursā, kas notiek sarakstes veidā, iepazīsieties ar uzdevumiem, kuru risināšanai nepieciešams laiks, un iemācīsieties, kā tos risināt, tādēļ varēsiet iegūt labāku novērtējumu „B” konkursā ar ierobežotu laiku. Mēs no pieredzes zinām, ka tiem, kuri risinājuši līdzīgus uzdevumus „A” konkursā, laika ziņā būs nozīmīgas priekšrocības „B” konkursā (uzdevumi „B” konkursā atšķiras no uzdevumiem „A” konkursā, bet dažiem ir vienāds risināšanas princips).

Tiem, kuri trīs reizes pēc kārtas ir pieteikušies uz kombinēto „A”+„B” konkursu un trešo reizi piedalās tajā kā pamatskolas vecāko klašu vai vidējo izglītības iestāžu skolēni, uz visās trijās reizēs saņemto punktu summas pamata ir tiesības kļūt par vispārējo uzvarētāju un saņemt balvu EUR 3300 apmērā!

Šis konkurss ir vienīgais, kas tik lielā mērogā ļauj skolēniem sacensties starptautiskā līmenī ar tūkstošiem citiem konkursa dalībniekiem, viņiem nav jāpiedalās izslēgšanas kārtās, turklāt konkurss notiek savas vai tuvējo skolu pierastajos apstākļos un dod iespēju objektīvi salīdzināt sevi ar saviem vienaudžiem starptautiskā līmenī.
Katru konkursa dalībnieku ierindos pēc ieņemtās vietas skolā un valstī, kurā viņš vai viņa dzīvo, un labākie dalībnieki no katras kategorijas tiks ierindoti pēc ieņemtās vietas visās iesaistītajās valstīs kopā!

Plašāku informāciju par novērtēšanas procesu, kā arī termiņus atbilžu lapu iesūtīšanai jums paziņos koordinators kopā ar konkursa uzdevumiem.

Jūsu koordinators (skolotājs) var reģistrēt jūs tiešsaistē mūsu tīmekļa vietnē līdz 20.10.2010

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk