Kurz AJ iba za 100 EUR!
Institute of educationStručný prehľad

                Za počiatok medzinárodnej logickej súťaže Genius logicus by sme mohli označiť rok 2005, kedy terajší riaditeľ súťaže Timur Zábuďko prišiel s konceptom korešpondenčnej súťaže s názvom Mladý génius. Túto súťaž považujeme za našu pilotnú súťaž. Súťaž odštartovala v školskom roku 2005/2006. Zapojení žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Dve z týchto kategórií boli určené pre žiakov základných škôl, dve pre študentov stredných škôl. Súťažné úlohy súťaže Mladý génius boli pôvodne rozdelené do piatich súťažných kôl, ktoré boli označené písmenami A až F. Z dôvodu dlhej spätnej väzby medzi organizátormi súťaže a školami (prebiehala iba korešpondenčne) sme v ďalších rokoch zredukovali počet kôl.  Každý účastník bol po absolvovaní všetkých súťažných kôl odmenený prestížnym certifikátom. Podľa počtu získaných bodov boli certifikáty rozdelené do troch skupín (zlaté, strieborné a bronzové). Okrem certifikátov získali traja najlepší riešitelia finančnú odmenu vo výške 30 tisíc, 15 tisíc a 10 tisíc, v tom čase slovenských korún.

 

                Po veľkom úspechu pilotnej súťaže nastali u organizátorov súťaže tendencie rozšíriť tento nový projekt aj do ďalších európskych krajín.  V školskom roku 2006/2007 sa súťaž Mladý génius z dôvodu jednotného chápania vo všetkých krajinách premenovala na Genius logicus.  Zmenila sa štruktúra súťaže do podoby približne takej, ako ju poznáme dnes. Účastníci boli rozdelení do dvoch študentských kategórií  (Starší študenti a Mladší študenti) a troch žiackych kategórií (Starší žiaci, Mladší žiaci a Najmladší žiaci). Súťaženie bolo rozdelené do dvoch súťažných kôl. Súťažné kolo A prebieha bez merania času a súťažné kolo B prebieha s meraním času. Súťaž prebiehala na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku. Účastníci súťaže boli odmenení  národným a medzinárodným certifikátom. Pre najlepších riešiteľov bolo na konci školského roku zrealizované ešte jedno kolo, ktoré v dnešnej dobe označujeme ako majstrovské kolo alebo Medzinárodné majstrovstvá. Piati najlepší riešitelia z každej kategórie v každom štáte boli po absolvovaní majstrovského kola odmenení finančnou čiastkou v tom čase 5000, 3000, 2000, 1000 a 500 slovenských korún, čiže zaokruhlene na celé čísla 166, 100, 66, 33 a 17 €.

 

                V ďalšom školskom roku, tentokrát už 2007/2008 sa podarilo súťaž Genius logicus rozšíriť do ďalších európskych krajín ako Rumunsko  a Rusko. Štruktúra súťaže ostala zachovaná, ale po prvýkrát prebiehala okrem korešpondenčného spôsobu aj spôsobom online.  Zúčastnení žiaci a študenti boli odmenení dvoma certifikátmi, zvlášť za účasť v súťažnom kole A a zvlášť za účasť v súťažnom kole B. V tomto ročníku sa konali už druhé Medzinárodné majstrovstvá. Najlepší riešitelia boli podobne ako v minulom školskom roku finančne ohodnotení.

                V školskom roku 2008/2009 sa opäť do súťaže Genius logicus zapojilo skoro 20000 žiakov a študentov z krajín ako Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko a Rusko, ktorí súťažili korešpondenčným a online spôsobom.

                Na základe online súťaženia v súťaži Genius logicus bol navrhnutý nový projekt  pod názvom Maxitest, ktorý nájdete na  www.maxitest.eu.

 

 

PRIHLÁSENIE


EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk