Kurz AJ iba za 100 EUR!
Institute of educationREFERENCIE A OHLASY KOORDINÁTOROV Z MINULÝCH ROČNÍKOV SÚŤAŽE

Súťaž Genius Logicus je príjemná zmena medzi všetkými školskými olympiádami, Pythagoriádami a podobnými súťažami. Snáď každý z nás si rád v rôznych časopisoch vo voľných chvíľach nájde hlavolam, krížovku, sudoku nebo inú logickú zábavku. A práve Genius Logicus podporuje toto hranie a zábavu medzi deťmi základných i stredných škôl. Studenti nášho gymnázia se do súťaže zapájajú už tretí rok. Už dvakrát se taktiež traja z nich zúčastnili medzinárodných majstrovstiev. Minulý rok sme absolvovali majstrovstvá vo dvoch kategoriách a tento rok v kategórii "Mladší žiaci". Každá zo zúčastnených krajín usporiadava medzinárodné majstrovstvá na svojom území, nemuseli sme preto náročne a draho cestovať. Fakultnú základnú školu v Prahe sme našli bez vetších problémov. Tu sa stretlo asi dvadsaťpäť najlepších studentov a žiakov všetkých kategorií podľa umiestenia v národných rebríčkoch. Každý súťažiaci dostal úlohy príslušné jeho skupine a mal na riešenie stanovenú dobu. Starší študenti súťažili dokonca vo viacerých kolách a niekoľkohodinové premýšľanie bolo vyplnené prestávkami s občerstvením. Úlohy boli náročné, i keď súťažiaci poznali niektoré typy úloh už z predchádzajúcich kôl. Logické myslenie, bystrý úsudok, správne vyjadrovánie a značná dávka inteligencie – to boli hlavnými aspektmi medzinárodného súperenia. Na súťažiacich bolo vidieť záujem a chuť prekonať náročnosť úloh. Kiež by takto sa baviacich mladých ľudí bolo viac! Ďakujeme hlavným aktérom a organizátorom za dobrý nápad a jeho realizáciu a radi sa zapojíme i do ďalších ročníkov tejto súťaže.

Za študentov i učiteľov gymnázia v Klatovech Jana Soukupová, Česko

Forma súťaže sa žiakom veľmi páči. Je to vynikajúca intelektuálna zábava a úspechy v súťaži ich motivujú do ďalšej práce. Gratulujem organizátorom k výbornému nápadu a prajem im ďalšie zaujímavé úlohy v ďalšom ročníku súťaže a pozývam ešte väčšie množstvo súťažiacich k účasti v GENIUS LOGICUS.

Maria Romanowska, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Marii Konopnickiej w Opolu, Poľsko

Záujem vzbudila najmä „hravá matematika“. Konečne sa objavila iná aktivita než iba „nudné počítanie“, prípadne reprodukovanie znalostí toho či iného oboru. Konečne sa študenti mohli hrať a nikto im v tom nebránil.

Mgr. Dita Maryšková, Slovanské gymnázium Olomouc, Česká republika

Pre úspešných súťažiacich žiakov je rozhodujúci fakt, že vysoké školy pri prijímacích pohovoroch zohľadňujú vo väčšej miere logické úlohy na rozlíšenie schopností samostatného uvažovania.

Ing. Štefan Fula, Súkromná stredná škola animovanej tvorby, Bratislava, Slovensko

Na našej škole radi hľadáme nové výzvy, preto sme sa už minulý rok zúčastnili tejto medzinárodnej súťaže, ktorá žiakom ponúka nové možnosti riešenia logických úloh prostredníctvom počítača, stimuluje a rozvíja logické myslenie, ktoré žiakom určite pomáha aj pri zisťovaní talentu.

Jana Draksler, ZŠ Frana Kranjca, Celje, Slovinsko

Organizátori súťaže pochopili význam logického rozmýšlania, keď odštartovali svoju súťaž.Vyhlásenie šúťaže ma oslovilo, hlavne kvôli tomu, že som takiež vášnivou lúštiteľkou krížoviek a ani logické hlavolamy mi nie sú cudzie. Z mojej strany môžem organizátorom len gratulovať a popriať im výdrž a nezlomný optimizmus.

Marianna Kunyikné Járó, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk, Maďarsko

Ja osobne považujem túto súťaž za neoceniteľnú v podpore rozvoja logického myslenia žiakov na školách. Páči sa mi na nej aj to, že úspech v nej žiakovi prinesie nielen jeho mozgový potenciál, ale aj odvaha zariskovať a zaimprovizovať.

Mgr. Radoslav Kačur, matematika – informatika, Gymnázium J.M.Hurbana Čadca, Slovensko

Môj názor na Vašu súťaž je veľmi pozitívny. Väčšina detí bola veľmi spokojná a bavilo ich to, niektorým sa zdali byť príklady dosť náročné. Dúfame spolu s deťmi, že súťaž bude prebiehať aj na budúci rok. Teším sa ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Zuzana Gavalierová, ZŠ Komenského, Poprad


Úlohy sú zvolené veľmi dobre a plnia stanovený cieľ - rozvoj a podporu logického myslenia. Tiež zadania a odpovedníky sú pekné, graficky vydarené a pre žiakov zrozumiteľné. Želam Vám veľa úspechov pri organizovaní ďalších ročníkov súťaže. 

RNDr. Marcela Štulajterová, Obchodná akadémia Trnava 


Súťaže GENIUS LOGICUS sa v ZŠ Topoľčany, Tribečská ul. zúčastnilo 35 žiakov. 11 žiakov (štvrtáci) súťažili vo vyššej kategórii. Napriek počiatočným zmenám súťaž žiakov zaujala. Príklady považujem za zaujímavé, netradičné a odlišné od ostatných súťaží. Žiaci oceňovali najmä posledné súťažné kolo, v ktorom každý musel ukázať svoje vlastné logické uvažovanie, keďže pri riešení úloh boli odkázaní sami na seba. Súťaž pôsobí zaujímavým dojmom. Do ďalších rokov organizácie súťaže Vám prajem veľa tvorivých síl a verím, že do budúceho ročníka súťaže sa z našej školy zúčastní aspoň taký počet žiakov ako doteraz. 

PaedDr. Ingrid Paulovičová, ZŠ Topoľčany 


Po rozhovore so žiakmi, ktorí sa zúčastnili súťaže, môžeme vysloviť spokojnosť so zadaním úloh. Boli spokojní, úlohy boli zaujímavé a dobre bolo zostavené školské kolo, v ktorom sa objavili úlohy podobného charakteru ako v predchádzajúcich kolách. 

Mgr. Anna Zemanová, ZSŠ Elektrotechnická, Liptovský Hrádok 


Súťaž sa tešila veľkému záujmu našich študentov, často som musel odpovedať na otázky ohľadne výsledkov jednotlivých škôl či termínov ďalších kôl. Na našej škole sme urobili predkolo (z úloh, ktoré boli na vašej stránke). Všetkým študentom, ktorí vyriešili všetky úlohy, škola poplatok za súťaž uhradila, ostatní študenti, ktorí mali záujem o súťaž, si ho uhradili sami. Súťaž bola zaujímavá, úlohy boli primerané, zadania boli na solídnej grafickej úrovni.

Ing. Štefan Fula, SSPŠ Animovanej tvorby, Bratislava

Na základe vlastných i dcériných skúseností so súťažami v logických úlohách, ktoré organizuje SZHaK určite pre motiváciu žiakov veľmi chýbali vyššie nekorešpondenčné kolá, tak by sa žiaci z rôznych škôl konfrontovali bezprostredne, podporuje to ich súťaživosť a motivuje viac pracovať na sebe, ako keď sedia sami doma zavretí a čosi riešia. Inak veľmi držím palce, pretože ako "fanatická" krížovkárka, hádankárka a riešiteľka logických úloh sama pociťujem akési vákuum v popularizácii takýchto súťaži medzi deťmi. Zdravím a teším sa na budúci rok súťaže (aj s dcérou). 

RNDr. Emília Rigdová, SOU Poprad


Zo začiatku som nebola veľmi nadšená novou korešpondenčnou platenou súťažou, lebo takých, myslím platených, je viac. Podľa úloh v jednotlivých kolách som si uvedomila, že je v nej priestor pre tých bystrých žiakov, ktorí nie sú ochotní študovať navyše, aby boli úspešní v predmetových olympiádach, ale nápad a vtip im nechýba. Pôvodné propozície súťaže boli prijateľné a mne sa páčil zámer stretnutia najúspešnejších vo finále zoči-voči. 

Mgr. Anna Uhríková, Gymnázium Vráble


Súťaž "GENIUS LOGICUS" žiakov oslovila. Bola pre nich zaujímavá, podnetná, rozvíjala medzi nimi komunikáciu o matematike, logike,... 

Mgr. Júlia Janeková, ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica 


V mene žiakov ZŠ Ratková a v mene mojom Vám chcem poďakovať za možnosť súťažiť v logickej hre. Veľmi dobrý nápad, ako zapojiť deti do súťaže, ktorá priebežne, po dobu niekoľkých mesiacov pomáha "trénovať hlavičku." 

Mgr.Jana MIZÍKOVÁ, ZŠ Ratková


Z výsledkov ankety vyplýva a sme tým veľmi potešení, že:
- až 94 % súťažiacich sa chce zapojiť aj v ďalšom ročníku súťaže,
- až 98 % súťažiacich hodnotí úlohy ako zaujímavé alebo veľmi zaujímavé,
- 80 % súťažiacich hodnotilo úlohy ako stredne ťažké
- 1 : 1 bol výsledok záujmu súťažiacich zapojiť sa online alebo korešpondenčne.


Výsledky ankety minulého ročníka súťaže Genius logicus

PRIHLÁSENIE


EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk