Natjecanje bez mjerenja vremena

U roku: od studenog do siječnja

Vrijeme za rješavanje: 5-6 tjedana

Nadzor: bez nadzora koordinatora

Broj zadaća: cca 20

Kompliciranost: od 1 do 5 bodova

Nagrade: međunarodni i nacionalni certifikati za sve uključene

Način apsolviranja natjecanja:

- korespondencijski
- online

Dob: 7 - 18 godina

Natjecanje s mjerenjem vremena

U roku: ožujak / travanj

Vrijeme za rješavanje: cca 70 minuta

Nadzor: pod nadzorom koordinatora

Broj zadaća: cca 10

Kompliciranost: od 1 do 5 bodova

Nagrade: novčane nagrade u iznosu od 16 700 HRK za 75 natjecatelja te međunarodni i nacionalni certifikati za sve uključene

Način apsolviranja natjecanja:

- korespondencijski
- online

Dob: 7 - 18 godina

Kombinirano natjecanje

Povezanje dvaju ili više natjecanja:

- natjecanje «A» - bez mjerenja vrijemena
- natjecanje «B» - s mjerenjem vrijemena
- Šampionat Sudoku – Master Of Sudoku – bez mjerenja vrijemena
- Matematika u praksi – Genius Matematicus – s mjerenjem vrijemena

Uštedite 60 % !!

Natjecate se za premije u vrijednosti od 16.700 HRK

Preporučame

EUROGENIUS GROUP s.r.l., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovni račun: VUB Snina, SLOVAKIA
IBAN: SK53 0200 0000 0021 9635 5055

webdesign & software © bart.sk