Maxi Test
 
 

O nás

 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE SUDOKU

1. Obsahem soutěží GENIUS LOGICUS, GENIUS MATEMATICUS a MASTER OF SUDOKU je řešení matematických úloh, logických úloh, hlavolamů a rébusů. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci a studenti středních a základních škol.

Na každé škole by měl být ředitelem školy určený učitel - koordinátor, který bude styčnou osobou mezi žáky a organizátorem.

2. Soutěžící se může do soutěží zapojit tak, že se zaregistruje a zaplatí účastnícký poplatek. Soutěž GENIUS MATEMATICUS on-line probíhá v prosinci a soutěž MASTER OF SUDOKU on-line probíhá od března do dubna.

3. Žák / student se přihlásí odevzdáním přihlášky koordinátorovi a zaplacením poplatku na bankovní účet koordinátora s uvedením ID-kódu školy (který škole přidělil organizátor) prostředníctvím koordinátora. Školy musí uvést číslo bankovního účtu, z kterého bude poplatek za účast v soutěži hrazen !!! Bez uvedení čísla bankovního účtu v přihlášce nebude organizátor schopen přiřadit platbu konkrétní škole.
Bez úhrady účastnického poplatku nebude možné zapojit zájemce do soutěže.

Organizátor přidělí každé škole "ID-kód školy", který škola musí uvádět zejména v přihlášce, při platbě, v odpovědnících i při veškeré písemné komunikaci s organizátorem. V případě zanedbání této povinnosti organizátor nenese žádnou odpovědnost za vzniklé nedorozumění.

4. Každá úloha má svoji vlastní bodovou hodnotu. Jejím správným vyřešením získá řešitel daný počet bodů. Úlohy mají buď jednoznačné anebo nejlepší možné řešení, přičemž termíny, způsob řešení a odevzdávání budou uváděny zvlášť u každého soutěžního zadání.

5. Soutěžící zašle nebo vyplní on-line odpovědník do data uzávěrky, uvedeného v pokynech.

6. Správná řešení budou zveřejněna ke dni uvedenému v pokynech k soutěžím. Odpovědníky vyhodnocuje organizátor. V soutěžích budou vybráni vítězové na základě součtu získaných bodů a v případě zhodného výsledku na základě dosáhnuteho času.
Prémie bude vyplacena řešiteli za nejlepší řešení ve smyslu pravidel a podmínek soutěže. V případě, že bude nejlepší řešení dosaženo méně než deseti účastníky, rozdělí se prémie proporcionálně mezi ně. Pokud jich bude více než 10, bude vyhlášeno doplňkové kolo soutěže pro finalisty, kteří zabojují o prémii v soutěži on-line s měřením času.

7. Přesnější pokyny, termíny odevzdání formulářů odpovědí - odpovědníků, způsob vyplňování odpovědníků a ostatní podrobnosti organizace soutěží budou zveřejněné na stránce.

8. V případě, že se soutěžící nemůže účastnit soutěže, může určit náhradníka, protože poplatek za soutěžícího, který se nezúčastní soutěže, se nevrací.

9. Seznam výherců a výsledky soutěžících budou zveřejňovány na webové stránce organizátora.

EURO-BRANCH, s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina
Tel./Fax: +421/905412510 E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovní spojení: 239134625/0300 - ČSOB Valašské Meziříčí

webdesign & software © bart.sk