Stručný přehled

               Za počátek mezinárodní logické soutěže Genius logicus bychom mohli označit rok 2005, kdy nynější ředitel soutěže Timur Zábuďko přišel s konceptem korespondenční soutěže s názvem Mladý génius. Tuto soutěž považujeme za naši pilotní soutěž. Soutěž odstartovala ve školním roce 2005/2006. Zapojení žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích. Dvě z těchto kategorií byly určeny pro žáky základních škol, dvě pro studenty středních škol. Soutěžní úlohy soutěže Mladý génius byly původně rozděleny do pěti soutěžních kol, která byla označena písmeny A až F. Z důvodu dlouhé zpětné vazby mezi organizátory soutěže a školami (probíhala pouze korespondenčně) jsme v dalších letech zredukovali počet kol. Každý účastník byl po absolvování všech soutěžních kol odměněn prestižním certifikátem. Podle počtu získaných bodů byly certifikáty rozděleny do tří skupin (zlaté, stříbrné a bronzové). Kromě certifikátů získali tři nejlepší řešitelé finanční odměnu ve výši 30 tisíc, 15 tisíc a 10 tisíc, v té době slovenských korun.

                Po velkém úspěchu pilotní soutěže se u organizátorů soutěže objevily tendence rozšířit tento nový projekt i do dalších evropských zemí. Ve školním roce 2006/2007 se soutěž Mladý génius z důvodu jednotného chápání ve všech zemích přejmenovala na Genius logicus.  Změnila se struktura soutěže do podoby přibližně takové, jak ji známe dnes. Účastníci byli rozděleni do dvou studentských kategorií  (Starší studenti a Mladší studenti) a tří žákovských kategorií (Starší žáci, Mladší žáci a Nejmladší žáci). Soutěžení bylo rozděleno do dvou soutěžních kol. Soutěžní kolo A probíhá bez měření času a soutěžní kolo B probíhá s měřením času. Soutěž probíhala na Slovensku, v Česku, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Slovinsku. Účastníci soutěže byli odměněni národním a mezinárodním certifikátem. Pro nejlepší řešitele bylo na konci školního roku zrealizováno ještě jedno kolo, které v současné době označujeme jako mistrovské kolo nebo Mezinárodní mistrovství. Pět nejlepších řešitelů z každé kategorie v každém státě bylo po absolvování mistrovského kola odměněno finanční částkou, v té době 5000, 3000, 2000, 1000 a 500 slovenských korun, neboli zaokrouhleně na celá čísla 166, 100, 66, 33 a 17 €.

                V dalším školním roce, tentokrát už 2007/2008, se podařilo soutěž Genius logicus rozšířit do dalších evropských zemí, jako je Rumunsko a Rusko. Struktura soutěže zůstala zachována, ale poprvé probíhala kromě korespondenčního způsobu i způsobem on-line. Zúčastnění žáci a studenti byli odměněni dvěma certifikáty, zvlášť za účast v soutěžním kole A a zvlášť za účast v soutěžním kole B. V tomto ročníku se konalo už druhé Mezinárodní mistrovství. Nejlepší řešitelé byli podobně jako v minulém školním roce finančně ohodnoceni. 

                Ve školním roce 2008/2009 se opět do soutěže Genius logicus zapojilo téměř 20 000 žáků a studentů ze zemí, jako je Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko a Rusko. Soutěžili korespondenčním a on-line způsobem.

                Na základě on-line soutěžení v soutěži Genius logicus byl navržen nový projekt s názvem Maxitest, který najdete na  www.maxitest.eu.

PŘIHLÁŠENÍ


EURO-BRANCH, s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina
Tel./Fax: +421/905412510 E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovní spojení: 239134625/0300 - ČSOB Valašské Meziříčí

webdesign & software © bart.sk