Reference a ohlasy koordinátorů z minulých ročníků soutěže

 
Soutěž GeniusLogicus je příjemná změna mezi všemi školními olympiádami, Démosthény, Pythagoriádami a podobnými kláními. Snad každý z nás si rád v různých časopisech ve volných chvílích najde hlavolam, křížovku, sudoku nebo jinou logickou hříčku. A právě Genius Logicus podporuje toto hraní a zábavu mezi dětmi základních i středních škol.
Studenti našeho gymnázia se do soutěže zapojují už třetí rok. Již dvakrát se také tři z nich účastnili mezinárodního mistrovství. Minulý rok jsme absolvovali mistrovství ve dvou kategoriích a letos v kategorii mladší žáci.
Každá z devíti zúčastněných zemí pořádá mezinárodní mistrovství na svém území, nemuseli jsme proto náročně a draze cestovat . Fakultní základní školu v Praze jsme našli bez větších problémů. Sem se sjelo asi pětadvacet nejlepších studentů a žáků všech kategorií podle umístění v národních kolech. Každý soutěžící dostal úkoly příslušné jeho skupině a měl na řešení vyměřenou dobu. Starší studenti soutěžili dokonce ve více kolech a několikahodinové přemýšlení bylo vyplněno přestávkami s občerstvením.
Úlohy byly náročné, i když soutěžící znali některé typy už z předchozích kol.
Logické myšlení, bystrý úsudek, správné vyjadřování a značná dávka inteligence – to byli hlavní aktéři mezinárodního klání . Na soutěžících bylo vidět zájem a chuť překonat náročnost úloh . Kéž by takto se bavících mladých lidí bylo více !
Děkujeme hlavním aktérům a organizátorům za dobrý nápad a jeho realizaci a rádi se zapojíme i do dalších ročníků této soutěže.
 
Za studenty i učitele gymnázia v Klatovech Jana Soukupová
 
Forma soutěže se žákům velmi líbí. Je to vynikající intelektuální zábava a úspěchy v soutěži je motivují do další práce. Gratuluji organizátorům k výbornému nápadu a přeji jim další zajímavé úlohy v příštím ročníku soutěže a zvu ještě větší množství soutěžících k účasti v GENIUS LOGICUS.
Maria Romanowska, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu, Polsko

Zájem vzbudila zejména „hravá matematika“. Konečně se objevila jiná aktivita než jen „nudné počítání“, případně reprodukování znalostí toho či jiného oboru. Konečně si studenti mohli hrát a nikdo jim v tom nebránil.
Mgr. Dita Maryšková, Slovanské gymnázium Olomouc
 
Pro úspěšné soutěžící žáky je rozhodující fakt, že vysoké školy při přijímacích pohovorech zohledňují ve větší míře logické úlohy na rozlišení schopností samostatného uvažování.
Ing. Štefan Fula, Soukromá střední škola animované tvorby, Bratislava, Slovensko
 
Na naší škole rádi hledáme nové výzvy, proto jsme se již loni zúčastnili této mezinárodní soutěže, která žákům nabízí nové možnosti řešení logických úloh prostřednictvím počítače a stimuluje a rozvíjí logické myšlení, které žákům pomáhá také při zjišťování talentu.
Jana Draksler, prof., ZŠ Frana Kranjca, Celje, Slovinsko
 
Organizátoři soutěže pochopili význam logického myšlení, když odstartovali tuhle soutěž. Soutěž mně oslovila hlavně kvůli tomu, že jsem také vášnivou luštitelkou křížovek a logické hlavolamy mně nejsou cizí. Z mé strany mohu organizátorům jenom gratulovat a popřát im výdrž a nezlomný optimizmus.
        Marianna Kunyikné Járó, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk, Maďarsko
 
Já osobně považuji tuto soutěž za neocenitelnou v podpoře rozvoje logického myšlení žáků na školách. Líbí se mi na ní také to, že úspěch v ní přinese žákovi nejen jeho mozkový potenciál, ale i odvaha zariskovat a improvizovat.
Mgr. Radoslav Kačur, matematika – informatika, Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci, Slovensko

Děkujeme za soutěž. Letos jsme se přihlásili poprvé, ale příští rok počet dětí plánujeme zvětšit. Diplomy byly velmi pěkné, děti měly radost. Přejeme hodně dobrých nápadů na další úlohy. 

Mgr. Viera Keszeghová, ZŠsMŠ Bratislava 

Děkuji za zaslání certifikátů, které nás moc potěšily. Už se těšíme na další kolo příští rok, bude nás víc. 
Mgr. Markéta Mlčochová, ZŠ Zlín-Štípa

Můj názor na Vaši soutěž je velmi pozitivní. Většina dětí byla velmi spokojená a bavilo je to, některým se zdály být příklady dost náročné.
Doufejme spolu s dětmi, že soutěž bude probíhat také příští rok.
Těším se na další spolupráci.
 
Mgr. Zuzana Gavalierová, ZŠ Komenského, Poprad

Úlohy jsou zvoleny velmi dobře a plní stanovený cíl - rozvoj a podporu logického myšlení. Také zadání a odpovědníky jsou pěkné, graficky vydařené a pro žáky srozumitelné. Přeji Vám hodně úspěchů při organizování dalších ročníků soutěže. 
RNDr. aMrcela Štulajterová, Obchodná akadémia Trnava

Srdečně vás zdravím a gratuluji k skvělému nápadu....
Fantastická možnost pro žáky a také konečně jedna ze soutěží, která je také motivována dostatečně...
Díky, a držím palce, ať se objeví hodně mladých géniů.

Mgr. Radoslav Kačur, Gymnázium J.M.Hurbana Čadca

Na školách je hodně kreativních, originálních, umělecky nadaných žáků, o které se nikdo nezajímá, protože tato jejich silná stránka se nemá kde projevit, uplatnit - proto nás velmi těší, že se objevila soutěž o titul: Mladý Génius. Byli bychom rádi, jestliže by se tato soutěž orientovala více na kreativitu žáků a méně na matematiku, protože v této oblasti už existují olympiády.
G. Gálová, školská psycholožka, Gymnázium Tisovec

Soutěže Mladý génius se v ZŠ Topoľčany, Tribečská ul. zúčastnilo 35 žáků. 11 žáků (čtvrťáci) soutěžilo ve vyšší kategorii. I přes změny na začátku soutěž žáky zaujala. Příklady považuji za zajímavé, netradiční a odlišné od ostatních soutěží. Žáci oceňovali především poslední soutěžní kolo, ve kterém každý musel ukázat své vlastní logické uvažování, protože při řešení úloh byli odkázaní sami na sebe. Soutěž působí zajímavým dojmem.
Do dalších roků organizace soutěže Vám přeji mnoho tvořivých sil a věřím, že příštího ročníku soutěže se z naší školy zúčastní alespoň takový počet žáků jako dosud. 

PaedDr. Ingrid Paulovičová, ZŠ Topoľčany

Po rozhovoru se žáky, kteří se zúčastnili soutěže, můžeme vyslovit spokojenost se zadáním úloh. Byli spokojeni, úlohy byly zajímavé a dobře bylo sestavené školní kolo, ve kterém se objevily úlohy podobného charakteru jako v předcházejících kolech. Mgr. Anna Zemanová, ZSŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok


Soutěž se těšila velkému zájmu našich studentů, často jsem musel odpovídat na otázky ohledně výsledků jednotlivých škol i termínů dalších kol. Na naší škole jsme udělali předkolo (z úloh, které byly na vaší stránce). Všem studentům, kteří vyřešili všechny úlohy, škola poplatek za soutěž uhradila, ostatní studenti, kteří měli zájem o soutěž, si ho uhradili sami. Soutěž byla zajímavá, úlohy byly přiměřené, zadání byla na solidní grafické úrovni. 
Ing. Štefan Fula, SSPŠ animovanej tvorby, Bratislava

Na základě vlastních i dceřiných zkušeností se soutěžemi v logických úlohách, které organizuje SZHaK určitě pro motivaci žáků hodně chyběla vyšší nekorespondenční kola, tak aby se žáci z různých škol konfrontovali bezprostředně, podporuje to jejich soutěživost a motivuje více pracovat na sobě, než když sedí sami doma zavřeni a cosi řeší.
Jinak velmi držím palce, protože jako "fanatická" křížovkářka, hádankářka a řešiteľka logických úloh sama cítím jakési vakuum v popularizaci takových soutěží mezi dětmi.
Zdravím a těším se na příští rok soutěže (i s dcerou). 

RNDr. Emília Rigdová, SOU PopradZpočátku jsem nebyla velmi nadšena novou korespondenční placenou soutěží, protože takových, myslím placených, je více. Podle úloh v jednotlivých kolech jsem si uvědomila, že je v ní prostor pro ty bystré žáky, kteří nejsou ochotni studovat navíc, aby byli úspěšní v předmětových olympiádách, ale nápad a vtip jim nechybí.
Původní propozice soutěže byly přijatelné a mně se líbil záměr střetnutí nejúspěšnějších ve finále z očí do očí. 

Mgr. Anna. Uhríková, Gymnázium Vráble

Soutěž "Genius Logicus" žáky oslovila. Byla pro ně zajímavou, podnětnou, rozvíjela mezi nimi komunikaci o matematice, logice,... 
Mgr. Júlia Janeková, ZŠ sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

Za žáky ZŠ Ratková a za sebe Vám chci poděkovat za možnost soutěžit v logické hře. Velmi dobrý nápad, jak zapojit děti do soutěže, která průběžně, po dobu několika měsíců, pomáhá "trénovat hlavičku." 
Mgr. Jana Mizíková, ZŠ Ratková

ANKETY SOUTĚŽÍCÍCH Z MINULÉHO ROČNÍKU SOUTĚŽE
Jsme velmi potěšeni výsledky ankety, z nichž vyplývá:
- až 94 % soutěžících se chce zapojit i v dalším ročníku soutěže,
- až 98 % soutěžících hodnotí úlohy jako zajímavé anebo velmi zajímavé,
- 80 % soutěžících hodnotilo úlohy jako středně těžké
- 1 : 1 byl výsledek zájmu soutěžících zapojit se SOUTĚZNĚ  nebo KORESPONDENČNĚ.

 

 

PŘIHLÁŠENÍ


EURO-BRANCH, s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina
Tel./Fax: +421/905412510 E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovní spojení: 239134625/0300 - ČSOB Valašské Meziříčí

webdesign & software © bart.sk